Skontaktuj się, jeśli chcesz zadać pytanie, zamówić wycenę lub zobaczyć demo

Którymi z naszych usług jesteś zainteresowany?

Zgoda na przetwarzanie danych

Administratorem danych osobowych jest netPR.pl sp. z o.o., ul Bielska 33/2, 02-394 Warszawa (dalej jako „Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod@netPR.pl.
Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przy czym prawnie usprawiedliwiony interes Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w wyniku zadania zapytania będą przetwarzane przez czas niezbędny dla udzielenia zapytania.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Spółki, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych

newsroomy netPR.pl

Pobierz prezentację [6 MB]

zaufali nam