bezpieczeństwo informacji

bezpieczeństwo informacji

Zarządzamy bezpieczeństwem informacji w oparciu o ISO 27001,  ISO 27017 oraz ISO 27018. Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

wg ISO/IEC 27001:2017

Data: 13.08.2019

Cel i zakres

Celem opracowania dokumentu jest określenie podejścia do bezpieczeństwa informacji w netPR.pl sp. z o.o.  Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmuje następujące działy i lokalizacje

Powyższe działy prowadzą działalność w lokalizacji 

Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

netPR.pl tworzy oprogramowanie wspierające działania public relations, które przetwarza dane powierzane i dlatego bezpieczeństwo informacji,  a także systemów w których są one przetwarzane jest kluczowym wyznacznikiem jakości oferty Spółki oraz koniecznym warunkiem jej stałego rozwoju i obecności na rynku.

Bezpieczeństwo informacji w netPR.pl sp. z o.o. to:

Cele netPR.pl sp. z o.o. to:

Zarząd wspiera działania ukierunkowane na realizację powyższych celów i zapewniają niezbędne zasoby, stwarzając warunki do ciągłego doskonalenia zespołu oraz sposobu realizacji prac i współpracy z Klientem.

Realizacja celów Polityki Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wspierana przez utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrożony w oparciu o normę ISO/IEC 27001. Zaangażowanie  wszystkich pracowników Spółki w wykonywaną pracę i uczestnictwo działaniach wynikających z SZBI gwarantuje realizację jej celów. 

 

Zarząd netPR.pl sp. z o.o.