Skontaktuj się, jeśli chcesz zadać pytanie, zamówić wycenę lub zobaczyć demo


Zgoda na przetwarzanie danych

poczuj się bezpiecznie

sprawdź jak nasze certyfikaty ISO mogą ułatwić funkcjonowanie twojej organizacji

Standardy z serii ISO 27000

ISO 27000 to rodzina międzynarodowych norm standaryzująca zarządzanie bezpieczeństwem informacji.  Obejmują swoim zakresem bezpieczeństwo w chmurze oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Odbiorcom usług w chmurze, oprócz korzyści wynikających z przewag takich rozwiązań samych w sobie, zapewnia:

  • większe poczucie bezpieczeństwa dla firm
  • ograniczenie ryzyk po stronie osób odpowiedzialnych za migrację procesów biznesowych do chmury przez lepsze rozumienie ról i odpowiedzialności
  • praktyczne wykazanie się z obowiązku przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, bez konieczności kosztownych audytów procesorów danych
  • uproszczenie własnych procedur bezpieczeństwa - coraz więcej firm wymaga certyfikacji bezpieczeństwa ISO od dostawców
  • łatwiejsze zawieranie umów, które muszą uwzględniać wymogi standardów bezpieczeństwa ISO i są bardziej bezpieczne dla odbiorców usług w chmurze
  • świadome, bazujące na konkretnych argumentach decyzje dotyczące wyboru dostawców usług w chmurze

ISO 27001:2013

Norma określa procesy wewnątrz organizacji, które pozwalają efektywnie zarządzać bezpieczeństwem przetwarzanych przez nią informacji. Wdrożenie oznacza budowę systemu zarządzania bezpieczeństwem (SZBI).   

zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27001:2013 | PL zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27001:2013 | EN

ISO 27017:2015

Standard zawiera zestaw wytycznych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji w związku ze świadczeniem usług chmurowych, jak i korzystaniem z nich. Stosowanie tych wytycznych minimalizuje ryzyko wystąpienia możliwych naruszeń bezpieczeństwa. 

W praktyce zapewnia odbiorcom usług w chmurze informacje na temat tego, czego powinien oczekiwać od dostawcy usługi oraz określa role i obowiązki stron: dostawcy i odbiorcy. Pomaga zrozumieć jak efektywnie korzystać z usług i skutecznie chronić swoją organizację.

Zakres certyfikacji ISO 27017 w przypadku netPR.pl dotyczył roli zarówno dostawcy, jak i odbiorcy usług w chmurze. 

 

zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27017:2015 | PL zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27017:2015 | EN

ISO 27018:2019

Standard ISO 27018 koncentruje się na ochronie danych osobowych, pomagając rozwiać obawy klientów i zapewnić im poczucie spokoju.

Zachowanie zgodności ze standardem wymaga od dostawcy usługi w chmurze m.in. przetwarzania danych zgodnie z instrukcjami klientów, wypełniania określonych obowiązków informacyjnych względem klientów oraz dokumentowania procesów. Nieraz te wymagania pokrywają się z wymogami RODO/GDPR.

 

zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27018:2019 | PL zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27018:2019 | EN 

bezpieczeństwo, stabilność, compliance

21 lat doświadczenia, międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa

zaufali nam