Skontaktuj się, jeśli chcesz zadać pytanie, zamówić wycenę lub zobaczyć demo

Którymi z naszych usług jesteś zainteresowany?

Zgoda na przetwarzanie danych

Administratorem danych osobowych jest netPR.pl sp. z o.o., ul Bielska 33/2, 02-394 Warszawa (dalej jako „Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod@netPR.pl.
Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przy czym prawnie usprawiedliwiony interes Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w wyniku zadania zapytania będą przetwarzane przez czas niezbędny dla udzielenia zapytania.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Spółki, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych

poczuj się bezpiecznie

sprawdź jak nasze certyfikaty ISO mogą ułatwić funkcjonowanie twojej organizacji

Standardy z serii ISO 27000

ISO 27000 to rodzina międzynarodowych norm standaryzująca zarządzanie bezpieczeństwem informacji.  Obejmują swoim zakresem bezpieczeństwo w chmurze oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Odbiorcom usług w chmurze, oprócz korzyści wynikających z przewag takich rozwiązań samych w sobie, zapewnia:

  • większe poczucie bezpieczeństwa dla firm
  • ograniczenie ryzyk po stronie osób odpowiedzialnych za migrację procesów biznesowych do chmury przez lepsze rozumienie ról i odpowiedzialności
  • praktyczne wykazanie się z obowiązku przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, bez konieczności kosztownych audytów procesorów danych
  • uproszczenie własnych procedur bezpieczeństwa - coraz więcej firm wymaga certyfikacji bezpieczeństwa ISO od dostawców
  • łatwiejsze zawieranie umów, które muszą uwzględniać wymogi standardów bezpieczeństwa ISO i są bardziej bezpieczne dla odbiorców usług w chmurze
  • świadome, bazujące na konkretnych argumentach decyzje dotyczące wyboru dostawców usług w chmurze

ISO 27001:2013

Norma określa procesy wewnątrz organizacji, które pozwalają efektywnie zarządzać bezpieczeństwem przetwarzanych przez nią informacji. Wdrożenie oznacza budowę systemu zarządzania bezpieczeństwem (SZBI).   

zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27001:2013 | PL zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27001:2013 | EN

ISO 27017:2015

Standard zawiera zestaw wytycznych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji w związku ze świadczeniem usług chmurowych, jak i korzystaniem z nich. Stosowanie tych wytycznych minimalizuje ryzyko wystąpienia możliwych naruszeń bezpieczeństwa. 

W praktyce zapewnia odbiorcom usług w chmurze informacje na temat tego, czego powinien oczekiwać od dostawcy usługi oraz określa role i obowiązki stron: dostawcy i odbiorcy. Pomaga zrozumieć jak efektywnie korzystać z usług i skutecznie chronić swoją organizację.

Zakres certyfikacji ISO 27017 w przypadku netPR.pl dotyczył roli zarówno dostawcy, jak i odbiorcy usług w chmurze. 

 

zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27017:2015 | EN 

ISO 27018:2019

Standard ISO 27018 koncentruje się na ochronie danych osobowych, pomagając rozwiać obawy klientów i zapewnić im poczucie spokoju.

Zachowanie zgodności ze standardem wymaga od dostawcy usługi w chmurze m.in. przetwarzania danych zgodnie z instrukcjami klientów, wypełniania określonych obowiązków informacyjnych względem klientów oraz dokumentowania procesów. Nieraz te wymagania pokrywają się z wymogami RODO/GDPR.

 

zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27018:2019 | PL zobacz certyfikat netPR.pl: ISO 27018:2019 | EN 

bezpieczeństwo, stabilność, compliance

19 lat doświadczenia, międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa

zaufali nam